I. INFORMACJE WSTĘPNE

Strona amibijoux.pl prowadzona jest przez Ami Bijoux z siedzibą w Poznaniu (60-447) przy ul. Geodetów 1, NIP: 7811567508, REGON: 300224262.

Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania z serwisu amibijoux.pl, zwanym dalej Sklepem, oraz warunki dokonywania zakupów w Sklepie, zwanymi dalej Regulaminem.

Polityka Prywatności Ami Bijoux, zwana dostępna polityką prywatności dostępna jest TUTAJ, natomiast Polityka Cookies Ami Bijoux, zwana dalej Polityką Cookies, dostępna jest TUTAJ.

II. DEFINICJE NA POTRZEBY REGULAMINU

1. Kupujący – oznacza podmiot dokonujący zakupów przez Sklep amibijoux.pl,
2. Użytkownik – oznacza osobę korzystającą ze Sklepu amibijoux.pl,
3. Konsument – oznacza Kupującego, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną, która nabywa produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.
4. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej amibijoux.pl, w tym usługa sklepu internetowego Ami Bijoux (Sklepu), usługa Konta czy usługa Newsletter.
5. Konto – konto Klienta Ami Bijoux założone przez niego w Sklepie zgodnie z Regulaminem.
Regulamin skierowany jest do odbiorców końcowych, tj. niezajmujących się odsprzedażą produktów Ami Bijoux w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

III. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Za pośrednictwem Strony Sklepu możliwe jest:
a) zakładanie i prowadzenie przez Użytkowników indywidualnych kont,
b) dokonywanie zakupów przy wykorzystaniu konta, bądź bez rejestracji w oparciu o zasady Regulaminu.
2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, niezbędny jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne (np. tablet lub telefon komórkowy) z dostępem do sieci Internet, aktywne konto poczty elektronicznej oraz właściwe oprogramowanie, w tym właściwa przeglądarka internetowa. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Strony Sklepu w zakresie oprogramowania obejmują: posiadanie przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej) oraz udostępnienie w przeglądarce obsługi JavaScript oraz Cookies.

IV. PRODUKTY

1. Informacje o produktach i usługach dostępnych w Sklepie, w szczególności o ich właściwościach oraz cenie nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Ceny wszystkich produktów są podane na stronie Sklepu:
a) w złotych polskich,
b) zawierają podatek VAT,
c) nie zawierają kosztów wysyłki – koszty wysyłki uzależnione są od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy i sposobu płatności za produkt, podawane są w momencie dokonania przez Kupującego wyboru sposobu dostawy i płatności w formularzu zamówienia.
3. Ami Bijoux zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów podanych na stronie Sklepu w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że cena produktu podana na Stronie Sklepu w chwili złożenia zamówienia będzie ceną sprzedaży produktu.
4. Ami Bijoux zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia akcji promocyjnych oraz konkursów na stronie Sklepu. Zasady takich akcji będą każdorazowo określone w odrębnym regulaminie.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia na wybrane produkty na Stronie Sklepu, korzystając z procedury składania zamówienia zgodnie z niniejszym paragrafem. Kupujący może dokonać zamówienia, zakładając konto na Stronie Sklepu bądź też skorzystać z opcji złożenia zamówienia bez rejestracji w Sklepie.
2. Zamówienia są przyjmowane przez Stronę Sklepu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt/produkty z asortymentu Sklepu poprzez kliknięcie przycisku “Dodaj do koszyka”.
4. Kupujący po dodaniu produktu/produktów do koszyka może kontynuować zakupy w Sklepie, a wybrane przez niego wcześniej produkty będą przechowywane w koszyku.
5. Do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę” wybrane towary w koszyku nie są rezerwowane w systemie.
6. Po zatwierdzeniu zamówienia przyciskiem „Przejdź do kasy” Kupujący podaje na formularzu:
a) login (adres e-mail) i hasło, jeżeli Kupujący założył konto na Stronie Sklepu albo
b) niezbędne pola formularza danych osobowych (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), adres dostawy, numer telefonu) oraz hasło, jeżeli Kupujący nie założył konta na Stronie Sklepu.
7. Kupujący potwierdza, że dane przekazywane Ami Bijoux za pośrednictwem Sklepu i/lub jego podwykonawcom są prawdziwe.

VI. DOSTAWA

1. Produkty dostarczane są za pomocą usług InPost paczkomat, kuriera DPD (przesyłka kurierska), Poczty Polskiej (przesyłki zagraniczne) lub poprzez odbiór osobisty po przedpłacie. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób. Informacje o kosztach dostawy dostępna jest poniżej:
a) InPost Paczkomat – 13 zł
b) Kurier DPD – 16 zł
c) Odbiór osobisty – 0 zł
d) Pocztex (przesyłki zagraniczne) – 40 zł

2. Dostawa dla zamówień, w których łączna wartość jednego zamówienia do zapłaty wynosi 500 zł brutto lub więcej jest bezpłatna.
3. Przed odebraniem paczki zaleca się sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie, a gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia zaleca się sporządzenie protokołu w obecności kuriera oraz skontaktowanie się jak najszybciej poprzez adres e-mail sklep@amibijoux.pl w celu wyjaśnienia sprawy. Powyższe czynności ułatwią rozpatrywanie reklamacji, ale nie stanowią warunku jej rozpatrzenia.

VII. ZAWARCIE UMOWY

1. Przed zatwierdzeniem przez Kupującego zamówienia, Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić jego akceptację.
2. Zatwierdzenie przez Kupującego zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” oznacza skierowanie do Ami Bijoux oferty zawarcia umowy sprzedaży przez Kupującego.
3. Każda płatność zrealizowana przez Kupującego stanowi do momentu wysłania przez Ami Bijoux potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji tego zamówienia. Wyjątkiem jest płatność realizowana przy odbiorze zamówienia.
4. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, na adres e-mail wskazany przez Kupującego w zamówieniu, wysłana zostanie wiadomość elektroniczna (e-mail) stanowiąca potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Wysłanie przez Ami Bijoux potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Ami Bijoux o przyjęciu oferty, co stanowi zawarcie umowy sprzedaży między Kupującym a Ami Bijoux.
5. Kupujący może dokonywać samodzielnych zmian w zamówieniu do momentu jego złożenia i potwierdzenia przez Ami Bijoux przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z punktem 4 powyżej.

VIII. PŁATNOŚĆ

1. Po akceptacji Regulaminu, Kupującemu wyświetli się strona internetowa przeznaczona do wyboru sposobu płatności za zamówienie.
2. Kupujący może wybrać sposób płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych przelew bankowy lub PayU.
3. W przypadku wyboru formy płatności przez PayU, Kupujący zostanie automatycznie przekierowany na stronę dostawcy usług płatniczych PayU. Strona dostawcy usług płatniczych szyfrowana jest za pomocą S.S.L. (Secure Socket Layer) w celu zapewnienia najskuteczniejszej ochrony wszystkich danych związanych ze sposobem płatności.
4. Ami Bijoux zachowuje prawo własności do zamówionych produktów aż do otrzymania całkowitej płatności za zamówienie.
5. Ami Bijoux do każdego zamówienia dołącza dowód sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT na życzenie Klienta przsyłanej na adres podany przy zamówieniu, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
6. W celu wystawienia faktury VAT należy zaznaczyć w formularzu zamówienia „TAK” w polu „Faktura: Czy chcesz otrzymać fakturę VAT?”

IX. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Ami Bijoux zobowiązuje się dostarczyć zamówienie niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z punktem 4 paragrafu 6.
2. W przypadku braku dostarczenia zamówienia w terminie wskazanym w punkcie 1 Kupujący może od umowy odstąpić albo wyznaczyć Ami Bijoux dodatkowy termin do doręczenia zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpić.
3. W wypadku, gdy dane podane przez Kupującego nie są kompletne przez co uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie zamówienia, Ami Bijoux skontaktuje się z Kupującym drogą e-mailową w celu ich uzupełnienia. Jeżeli Kupujący nie uzupełni danych teleadresowych w terminie 7 dni od wysłania przez Ami Bijoux wezwania do ich uzupełnienia, Ami Boijoux zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.
4. Niezależnie od podstaw odpowiedzialności z tytułu rękojmi określonych w punkcie 10, Ami Bijoux odpowiada wobec Kupującego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które Ami Bijoux zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.

X. REKLAMACJA

1. Ami Bijoux nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej wobec Kupującego niebędącego Konsumentem. Poniższe zasady odpowiedzialności Ami Bijoux z tytułu rękojmi stosuje się wyłącznie do Konsumenta.
2. Ami Bijoux zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad fizycznych i prawnych.
3. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
4. Konsument w związku z ujawnioną wadą produktu, może żądać:
a) usunięcia wady produktu,
b) wymiany produktu na wolny od wad,
c) obniżenia ceny,
d) odstąpienia od umowy,
5. Wybór żądania należy do Konsumenta – Konsument nie jest uprawniony do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy jeżeli wada jest nieistotna
6. Konsument nie jest uprawniony do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli podmiot  odpowiedzialny z tytułu rękojmi niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana  przez podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi albo podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
7. Ami Bijoux nie ma prawa odmówić Konsumentowi obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli nie wywiązał się ze swych obowiązków przy pierwszym żądaniu złożonym przez Konsumenta w ramach pierwszej reklamacji bądź jest to trzecia lub kolejna reklamacja danego produktu.
8. W przypadku obniżenia ceny, powinna ona pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.
9. Konsument może złożyć reklamację w dowolnej formie: elektronicznej na adres e-mail, w formie pisemnej listownie na adres Ami Bijoux – ul. Bukowską 156 60-198 Poznań. W reklamacji należy opisać zauważoną wadę i określić wybrane żądanie (punkt 4 powyżej).

10. Wraz z reklamacją Konsument zobowiązany jest przesłać Ami Bijoux dowód dokonania zakupu wadliwego produktu w Sklepie amibijoux.pl, np. paragon lub fakturę, e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji.
11. Konsument zobowiązany jest dostarczyć wadliwy produkt na adres:

Ami Bijoux
ul. Bukowska 156
60 – 198 Poznań

12. Dostarczenie reklamowanego produktu odbywa się na koszt Ami Bijoux ( do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki oferowanej przez Ami Bijoux).

Ami Bijoux nie ponosi kosztów reklamacji zgłoszonej po terminie wskazanym w punkcie 16.
13. Ami Bijoux, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Ami Bijoux nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
14. Jeżeli w wyniku złożonej w ramach rękojmi reklamacji doszło do naprawienia rzeczy, wymiany, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, Konsument ma prawo żądać od Ami Bijoux naprawienia szkody, którą poniósł z powodu nabycia wadliwego produktu, w tym kosztów dostarczenia wadliwego produktu.
15. Ami Bijoux odpowiada za sprzedany produkt, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 1 roku od momentu wydania produktu Konsumentowi. Roszczenie Konsumenta z tytułu rękojmi przedawnia się:
a) w przypadku wady fizycznej: z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady fizycznej,
b) w przypadku wady prawnej: z upływem roku licząc od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady prawnej dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej, z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osoba trzecią stało się prawomocne, jednakże bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem okresu odpowiedzialności Ami Bijoux wskazanym w zdaniu poprzedzającym.
16. Jeżeli Konsument zażądał wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
17. Użytkownik lub Kupujący może zgłosić Ami Bjoux reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Ami Bijoux. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@amibijoux.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik lub Kupujący powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację i udziela na nią odpowiedzi.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy na podstawie niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie Konsumenta.
2. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Konsument może wykorzystać w tym celu formularz odstąpienia Ami Bijoux dostępny TUTAJ.
3. Oświadczenie o odstąpieniu wraz z oryginałem dowodu zakupu należy dołączyć do przesyłki zwrotnej zawierającej produkt i wysłać na adres:

Ami Bijoux
ul. Bukowska 156
60-198 Poznań

4. Konsument jest zobowiązany odesłać produkt niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwracany produkt należy wysłać na adres wskazany w punkcie 3 powyżej.
5. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu produktu (koszty opakowania, zabezpieczenia produktu, nadania). NIE PRZYJMUJEMY ZWROTÓW ZA POBRANIEM.
6. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta ceny produktu  zostanie dokonany przez Ami Bijoux niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego produktu.
7. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Konsument, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków (o ile nie łączy się to dla Konsumenta z dodatkową odpłatnością).
8. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Konsument jest wolny od wszelkich zobowiązań.

9.Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy:
a) której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Oznacza to , że nie istnieje obowiązek przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na indywidualne zamówienie konsumenta.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
11. Informacje na temat sposobu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Konsument może również uzyskać wysyłając wiadomość na adres e-mail sklep@amibijoux.pl

XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na następujących stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie
www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy
2. Informacje, o których mowa w punkcie 1 powyżej Konsument może uzyskać również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
3. Konsument posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
a) możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
b) możliwość zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia.
4. Ponadto, Konsument może również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

XIII. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) Użytkowników i Kupujących przetwarzanych na Stronie jest Ami Bijoux z siedzibą w Poznaniu (60-198) przy ul. Bukowskiej 156, NIP: 7811567508, REGON: 300224262.
2. Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Sklepu (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie Sklepu.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługa konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia od umowy. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Ami Bijoux lub podwykonawcę, poddanego tym samym zobowiązaniom co Ami Bijoux, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną TUTAJ.
5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika lub Kupującego. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Użytkownika lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z art. 28 RODO.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym:
a) w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika – 3 lata od ostatniej interakcji z konta Użytkownika;
b) w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – przez okres 6 lat wynikającym z przepisów podatkowych;
c) w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożenia reklamacji – przez okres realizacji roszczeń wynikających ze złożonej reklamacji oraz zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi przedawnienia roszczeń.
9. Użytkownik lub Kupujący może otrzymywać od Ami Bijoux drogą elektroniczną informacje o produktach i inicjatywach Ami Bijoux, jeżeli Użytkownik lub Kupujący wyraził na to uprzednią zgodę. Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.
10. Użytkownik lub Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
11. Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO.
12. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Użytkownik lub Kupujący akcpetuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Ami Bijoux świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez Ami Bijoux na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Cookies.

XIV. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Stronie Sklepu w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Kupujący lub Użytkownik może zapisać Regulamin na dowolnym nośniku. Ponadto, Kupujący każdorazowo otrzymuje Regulamin w e-mailu z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie punktem 4 paragrafu 6.
2. Z obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na Stronie Sklepu. Ami Bijoux przysługuje prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, z zastrzeżeniem punktu 6. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na Stronie Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, co najmniej 10 dni przed wejściem zmian w życie. Ponadto, Użytkownik, który posiada konto na Stronie Sklepu jest informowany o każdej zmianie Regulaminu przez przesłanie informacji o jego zmianach na adres e-mail przypisany do konta w terminie nie później niż na 7 dni przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia Użytkownikowi wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Użytkownik nie poinformuje Ami Bijoux o braku akceptacji zmiany Regulaminu, Użytkownik jest związany Regulaminem w nowym brzmieniu.
3. Do zamówień złożonych i umów zawartych w okresie obowiązywania poprzedniego Regulaminu stosuje się przepisy Regulaminu obowiązującego w chwili składania zamówienia.
4. Ami Bijoux zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Kodeksu Etyki Reklamy oraz Kodeksu Etyki Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Kupujący może zapoznać się z dokumentami bezpośrednio na stronach organizacji.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia swojego konta ze Strony Sklepu w każdym czasie.
6. Regulamin i stosunki umowne między Kupującym lub Użytkownikiem a Ami Bijoux podlegają prawu polskiemu.