Polityka Prywatności AmiBijoux

 

Drogi Użytkowniku!

Szanujemy prawo i Twoją prywatność, dlatego informujemy o naszej Polityce Prywatności. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (“Administrator”)

Administratorem danych osobowych jest firma AMI BIJOUX Magdalena Hejna, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: AMI BIJOUX Magdalena Hejna, ul. Geodetów 1, 60-447 Poznań; NIP 781-15-67-508, REGON 300224262.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

“Dane osobowe” oznaczają każdą informację lub część informacji dotyczącą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (“osoba, której dane dotyczą”), która może być zidentyfikowana bezpośrednio (np. Twoje imię) lub pośrednio (np. poprzez dane spseudonimizowane, takie jak unikalny numer identyfikujący). Oznacza to, że dane osobowe obejmują takie dane jak adres email, adres domowy, numer telefonu komórkowego, nazwę użytkownika, zdjęcia profilowe, preferencje oraz nawyki zakupowe, treść generowaną przez użytkownika, informacje finansowe oraz na temat statusu finansowego. Mogą również obejmować unikalne identyfikatory numeryczne, takie jak adres IP Twojego komputera lub adres MAC Twojego urządzenia przenośnego, jak również pliki Cookies.

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego amibijoux.pl („Sklep”) i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 • Utworzenie konta użytkownika i zarządzanie tym kontem w Sklepie
 • Zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z usług oferowanych w Sklepie
 • Realizacja i obsługa zamówień złożonych w Sklepie
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
 • Subskrybcja newslettera i informacji handlowej
 • Dokonywanie pomiarów, pozwalających na udoskonalenie naszych usług
 • Wyszukiwanie online, działalność promocyjna
 • Informacje zebrane gdy zwracasz się do nas z pytaniami na temat naszych produktów lub warunków sprzedaży i realizacji zamówienia

Podstawa przetwarzania:

 • Wykonanie umowy sprzedaży. Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia.
 • Uzasadniony interes. Uzasadnionym interesem jest:
  – ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością;
  – odpowiadanie na Twoje pytania oraz w inny sposób komunikowania się z Tobą, umożliwienia Ci zarządzania swoimi preferencjami (badanie satysfakcji), w celu efektywnego zarządzania – biznesowego, promowania produktów poprzez organizowanie ankiet;
  – marketing bezpośredni i profilowanie – przetwarzanie w celu dostosowania naszych komunikatów marketingowych, zrozumienia ich skuteczności oraz zapewnienia, że otrzymasz najbardziej odpowiednie komunikaty;

– zapewnienie bezpieczeństwa, aby chronić Ciebie oraz nas przed nieuczciwymi transakcjami oraz w celu zapewnienia, że płatność jest wolna od oszustwa oraz sprzeniewierzeń; aby zapewnić, że pliki Cookies: (i) są kluczowe dla funkcjonowania naszych stron/ aplikacji, (ii) wykorzystywane w celu utrzymania bezpieczeństwa naszych stron/ aplikacji;

– w celu skontaktowania się z osobą na wniosek innej osoby;

– przetwarzanie danych w celach analitycznych i statystycznych; przetwarzanie danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie

Podanie danych:

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania konta się w Sklepie,
 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu,
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie,
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie.

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe.

W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony,
 • zgoda na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą, zostanie przez Ciebie wycofana,
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 • w przypadku umieszczenia plików Cookies na Twoim komputerze, przechowujemy je tak długo jak jest to konieczne do osiągnięcia ich celów (tj. przez okres trwania sesyjnych plików Cookies związanych z dokonywaniem zakupu lub identyfikacyjnych plików sesyjnych), oraz przez okres określony z godnie z prawem oraz wytycznymi w danym kraju.

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo do:

 • Bycia poinformowanym. Masz prawo uzyskać jasną, przejrzystą informację odnośnie tego w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane oraz na temat swoich praw, dlatego też udostępniamy naszą Politykę Prywatności.
 • Dostępu do Twoich danych osobowych.
 • Sprostowania Twoich danych osobowych.
 • Usunięcia/ bycia zapomnianym. W niektórych sytuacjach masz prawo do usunięcia swoich danych. Proszę zauważyć, że nie jest to prawo absolutne, ponieważ możemy posiadać podstawy prawne lub uzasadniony interes do dalszego posiadania Twoich danych. Jeżeli chcesz usunąć swoje dane prosimy o kontakt, zgodnie z informacjami podanymi poniżej.
 • Ograniczenia przetwarzania.
 • Żądania przeniesienia danych do innego administratora.
 • Prawo do dezaktywacji Cookies.

A także wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Szczegóły dotyczące naszej Polityki Cookies znajdziesz TUTAJ

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • dostawca płatności
 • biuro księgowe
 • hostingodawca
 • podmiot ułatwiajacy optymalizację Sklepu
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • podmiot zapewniające nam wsparcie techniczne
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • podmiot zapewniający usługi analityczne i statystyczne
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeżeli posiadasz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości odnośnie tego w jaki sposób traktujemy oraz wykorzystujemy Twoje dane osobowe, lub jeżeli chciałbyś skorzystać z którychkolwiek ze swoich praw wymienionych powyżej, prosimy o kontakt na adres email: sklep@amibijoux.pl.