[mc4wp_checkbox]

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma AMI BIJOUX Magdalena Hejna, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: AMI BIJOUX Magdalena Hejna, ul. Geodetów 1, 60-447 Poznań; NIP 781-15-67-508, REGON 300224262.

  2) Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych w Ami Bijoux - sklep@amibijoux.pl.

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b.

  4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora danych – firmy Ami Bijoux.

  5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

  6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu pełnej realizacji zamówienia, a jeżeli zażądał/a Pani/Pan wystawienia faktury VAT – także przez okres wymagany przepisami podatkowymi.

  7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania – konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zamówienia.

  *Proszę zaakceptować wymagane zgody.